Glittertræ – Kilden til alt planteliv

”Varmen stammede fra noget, hun i fem år havde drømt om, men som hun havde frygtet aldrig at skulle opleve igen: glittertræer, tusindårige vækster der var i stand til at forvandle sne til regn, så midten af Stenkroppen stadig bevarede noget af sin frodighed.”

Citat fra fantasyromanen Korndybet af forfatter Tue Stengaard

Glittertræer har tykke stammer og tætte trækroner, der ofte når en bredde, der er lige så lang, som træet er højt (omkring 20 meter i fuldvoksent størrelse). Både stamme, grene og blade har en orange glød og en kraftig varmestråling. Ingen anden vækst i Hjertet evner at varme sine omgivelser på samme måde, og var det ikke for glittertræerne, var der slet ikke noget Hjerte tilbage i den iskolde periode, Stenkroppen befinder sig i nu. Så stor en varmebro skaber glittertræerne, at sneen over vildnisset forvandler sig til regn, det eneste sted hvor sådan et fænomen eksisterer.

Med varmen følger dog oplagte farer. Går der ild i et glittertræ, brænder de ikke bare med en voldsom lue – nej, de potente planteceller skaber en kædereaktion af ildkugler, der kaster 100 meter høje flammer af sig og opsluger alt i nærheden. En del planter har lært at gardere sig mod faren ved at grave sig ned i jorden eller ganske enkelt udvikle en resistens over for ild.

Et anden problem er af mere kulturel karakter. Eftersom et glittertræ afgiver varme, selv når træet er fældet, har stenfolk gennem tiderne brugt træet til at opvarme deres hjem, få en varmere slædetur gennem kolde bjerge eller bare til at lune hænderne i et par vanter. Men efter et par uger ebber varmen ud, og så må man skaffe mere træ. Det har gjort et indhug i bestanden af glittertræer.

Men det største indhug opstod uden tvivl, da stenfolket for knap 300 år siden måtte overgå til en føde bestående af skaller fra sjælekorn. Eftersom skallerne kun lod sig løsrive med kraftig varme, hvilede metoden fuldstændigt på glittertræ som brændsel. En ond spiral blev skabt, for man kunne ikke nå at så nye glittertræer lige så hurtigt, som man opbrugte de gamle. Primært af den årsag, at et glittertræ først er fuldt udvokset, når det er flere hundrede år gammelt, og at den største varmestråling optræder ved 1000-års-alderen.

Selvom man har effektiviseret forbrændingsprocessen i Stenkroppens store Ovn, ved de fleste opfindere, at man går en svær fremtid i møde. Dog har opfinderne samtidig en ukueligt lid til deres videnskabelige fremskridt og mener, at de nok skal finde en løsning, inden det er for sent.


Glittertræer er blot en lille del af den spændende bog Korndybet. Læs mere om bogen her:


Relaterede artikler


Gå tilbage til leksikonet